زبان مردم کاشان

مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم کاشان

مردم کاشان به لهجه کاشانی از زبان فارسی تکلم می‌کنند، این لهجه مانند بسیاری از لهجه‌های فارسی دارای ویژگی‌های آوایی‌ای است که برخی از آنها خاص این منطقه‌است. این ویژگی‌ها در لهجهٔ کاشانی به‌طور عمده حاصل عملکرد فرایندهایی مانند هماهنگی مصوت‌ها، همگونی صامت‌ها، حذف‌ها و غیره‌است که، هرچند بعضی از آنها در سایر گونه‌های فارسی نیز قابل مشاهده‌است، نوع و میزان وقوع آنها، لهجهٔ کاشانی را از سایر لهجه‌های فارسی به نوعی متمایز کرده‌است. در گذشته کلیمیان ساکن کاشان که امروزه بیشترشان به آمریکای شمالی مهاجرت کرده‌اند به گویشی از زبان‌های مرکزی ایران که به گویش یهودیان کاشان معروف است تکلم می‌کرده‌اند این گویش به زبان راجی که در روستاهای اطراف کاشان تکلم می‌شود شباهت داشته‌است.

در صورتی که اطلاعات فوق نیاز به تصحیح دارند:

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر کاشان عضو سایت شوید

عضویت در کاشان

مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم کاشان
آرامگاه ملا محسن فیض کاشانی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - کاشان)
خانه تاریخی طباطبایی3 (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - کاشان)
خانه تاریخی طباطبایی2 (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - کاشان)
خانه تاریخی طباطبایی1 (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - کاشان)
امیر کبیر (میرزا محمد تقی خان امیر کبیر)4 (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - کاشان)
امیر کبیر (میرزا محمد تقی خان امیر کبیر)3 (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - کاشان)
امیر کبیر (میرزا محمد تقی خان امیر کبیر)2 (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - کاشان)
امیر کبیر (میرزا محمد تقی خان امیر کبیر) (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - کاشان)
امیر کبیر (میرزا محمد تقی خان امیر کبیر)1 (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - کاشان)
کاشان. (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - کاشان)
اطلاعات عمومی کاشان
خانه تاریخی طباطبایی (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کاشان)
خانه تاریخی آل یاسین (خانه نظام الدین مجتهد کاشانی، اولین نماینده مردم کاشان در مجلس) (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کاشان)
برج و باروی عهد سلجوقی (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کاشان)
مجموعه خانه تاریخی عباسیان (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کاشان)
مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کاشان)
مجموعه خانه تاریخی و قدیمی عامری ها (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کاشان)
حمام سلطان امیر احمد (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کاشان)
خانه تاریخی بروجردی (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کاشان)
آستان حبیب بن موسی بن جعفر (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کاشان)
آرامگاه کمال الدین علی محتشم کاشانی (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کاشان)
مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم استان اصفهان
بزرگان اصفهان_زرین شهر (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اصفهان)
چله (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اصفهان)
مراسم ازدواج... (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اصفهان)
جـــــــــــــــلهٔ بزرگ و چله ٔ کوچک (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اصفهان)
آتــــــــــــــــش افـروزی و جل جلانى (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اصفهان)
شـب اسـفنـد (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اصفهان)
دکتر محمد جواد شریعت طالخونچه (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - مبارکه)
حاج سید محمد علی مبارکه ای (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - مبارکه)
محمد احمد فروشانی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - برخوار و میمه)
آثار علی نقی فیض الاسلام (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - برخوار و میمه)
اطلاعات عمومی استان اصفهان
روستای افجان (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - تیران و کرون)
بریانی (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
گز 2 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
پولکی2 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
قلمزنی3 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
مینا کاری2 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
قلمزنی2 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
نمد مالی 2 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
منبت2 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
قلمکارسازی2 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم ایران
شغل مردم (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - چاراویماق)
معرفی شعرستان چاراویماق وبخش های ان (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - چاراویماق)
جمعیت چاراولماق (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - چاراویماق)
اداب و رسوم خواف (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - خواف)
مشاهیر و بزرگان سقز (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سقز)
مشاهیر و بزرگان سقز_1 (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سقز)
محرم و تعزیه خوانی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - تهران)
نذر چهل منبر (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - تهران)
نذر حلوا در تهران قدیم (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - تهران)
نخل درخونگاه (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - تهران)
اطلاعات عمومی ایران
اخوان حسین - صابری حسن - زنده دل حسین(کانی غیر فلزی) (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - نیشابور)
اخلاقی کاظم(ماشین آلات و دستگاه های برقی) (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - مشهد)
اخترسمباده خراسان(کانی غیر فلزی) (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - مشهد)
اختر سمباده خراسان(مواد و محصولات شیمیایی) (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - مشهد)
احیا شاهی(چرم ، کیف ، چمدان و کفش) (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - مشهد)
احمدیان یزدی محمد(مصنوعات فلزی) (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - مشهد)
احمدی مجیدی جعفر(ماشین آلات و تجهیزات) (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - مشهد)
احمدی جعفر( سایر تجهیزات حمل و نقل) (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - مشهد)
کارخانه گاز اکسیژن فتوت جامی(مواد و محصولات شیمیایی) (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - تربت جام)
احمد محمدزاده(مصنوعات فلزی) (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - مشهد)
چت نوشهر | چت جعفریه | چت کمیجان | چت بیله سوار | چت استهبان | چت روم محلات | چت روم سرخه | چت روم چمران | چت سیاه منصور | چت روم دیباج |