تبلیغات در اورداپ

سخن آغازين

مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم بوانات

آدرس: بوانات

مزايجان ، بزرگترين روستاي شهرستان بوانات از كهن ترين روستاهاي استان فارس است كه ريشه هاي تاريخي آن به عصر هخامنشيان برمي گردد. آن روزها كه حكومت كورش و داريوش از شرق دور تا شاخ آفريقا گسترده بود و آوازه هاي تمدن پارس، به تمدن آتن فخر مي فروخت، درشمال شرق مركز اين تمدن، درمنطقه اي كه امروز بواناتش مي نامند، سرود زندگي جاري و ساري بود. مزايجان از معدود روستاهاي كهن است كه در گذر زمان، دچار نسيان و زوال نشده و امروز به عنوان يك روستاي بزرگ در بوانات مطرح است.
بوانات به معناي بهشت هاست و مزايجان، جايي كه جان و روح درآن تقويت مي شود. آب و هواي خوش منطقه وزيبايي هاي طبيعي دراين خطه آنقدر زياد بوده كه «فارس»ي هاي خوش ذوق را برآن داشته تا اين چنين نام هاي آرماني را براي سرزمين خويش انتخاب كنند.
شهرستان بوانات به مركزيت سوريان، بيش از ۶۰هزارنفر جمعيت دارد وروستاي مزايجان با ۷ هزارنفر جمعيت، بزرگترين روستاي آنجاست.در بوانات و مزايجان صدها هكتار زمين زيركشت انگور است. انگور زرين بوانات شهرتي فراگير دارد وبه شهرهاي اطراف واستانهاي همجوار صادر مي شود. زيادي محصول نيز به كشمش تبديل مي شود. كشمشي كه در سالهاي گذشته با بازاريابي مناسب به اروپا و آسياي ميانه صادر مي شد.

بوانات ومزايجان، بكر، ديدني و دست نخورده است. سراسراين خطه پر از جاذبه هاي طبيعي و تاريخي است كه بهتراست بگوييم ناشناخته اند تاكم شناخته. روستا فرهنگ، آداب و رسوم و باورهاي خودش را داردكه دوست داشتني وقابل تأمل اند. در روستا طراوت وسرزندگي حكمفرماست . آنجا آدمهاي جالبي زندگي مي كنند كه شنيدن خاطرات وحرفهايشان لذت بخش وگيراست. مادرفداكار، داور روستا، پيرمرد شاعر، آرايشگر ومردان و زنان زحمتكش ديگري كه هيچكس تا به حال آنها ر

اگر اطلاعات فوق نیاز به تصحیح دارند:

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر بوانات عضو سایت شوید

عضویت در بوانات

مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم بوانات
آقاباباخان (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
طاهر بواناتی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
صبورا بواناتی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
فرخ بواناتی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
محمد حسین استخر بواناتی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
میرزا محمد باقر بواناتی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
محورهای توسعه و فرهنگی شهرستان (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
وضعیت زنان شهرستان (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
زبان (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
سرتراشون (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
اطلاعات عمومی بوانات
رودخانه بوانات (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بوانات)
بیمارستان ولیعصر(عج) (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - بوانات)
سینما (برنامه های سینما، کنسرت ها، نگارخانه ها و تئاتر - بوانات)
سوغات وصنایع دستی (صنایع دستی و سوغات - بوانات)
محصولات بوانات (محصولات کشاورزی - بوانات)
مسجد سوریان (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بوانات)
معادن (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - بوانات)
آثار تاریخی شیدان (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بوانات)
قدمگاه محمد حنیفه (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بوانات)
کاروانسرای محمد برده شیراز (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بوانات)
مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم استان فارس
اداب ورسوم مردم شیراز در سیزده به در (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - شیراز)
اداب و رسئم مردمان شیراز در عید نوروز (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - شیراز)
رضا صدوقی خسرو شاهی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - ارسنجان)
بهرام صادقی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - ارسنجان)
فرج الله شفا (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - ارسنجان)
ابراهیم شمسی لاریجانی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - ارسنجان)
حسن شمسی لاریجانی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - ارسنجان)
علی اکبر شهنازی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - ارسنجان)
مشاهیر سروستان (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سروستان)
مشاهیر کازرون-محمود پاک نیت (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - کازرون)
اطلاعات عمومی استان فارس
سینما پیام (برنامه های سینما، کنسرت ها، نگارخانه ها و تئاتر - شیراز)
سینما ایران (برنامه های سینما، کنسرت ها، نگارخانه ها و تئاتر - شیراز)
سینما سعدی (برنامه های سینما، کنسرت ها، نگارخانه ها و تئاتر - شیراز)
سینما پرسیا (برنامه های سینما، کنسرت ها، نگارخانه ها و تئاتر - شیراز)
سینما های شیراز (برنامه های سینما، کنسرت ها، نگارخانه ها و تئاتر - شیراز)
سوغات و صنایع دستی (صنایع دستی و سوغات - شیراز)
کازرون (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کازرون)
غار شاپور (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کازرون)
موزه تاریخ طبیعی (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - شیراز)
کاخ اردشیر (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - فیروزآباد)
مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم ایران
فرهنگ بانه (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بانه)
مفاخر و مشاهیر استان سمنان (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سمنان)
مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم بویراحمد (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بویراحمد)
شیخ محمد (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سنندج)
شغل مردم (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - چاراویماق)
معرفی شعرستان چاراویماق وبخش های ان (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - چاراویماق)
جمعیت چاراولماق (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - چاراویماق)
اداب و رسوم خواف (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - خواف)
مشاهیر و بزرگان سقز (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سقز)
مشاهیر و بزرگان سقز_1 (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سقز)
اطلاعات عمومی ایران
کنسرت (اجرای زنده) بنیامین بهادری (برنامه های سینما، کنسرت ها، نگارخانه ها و تئاتر - ساری)
اماکن زیارتی، سیاحتی، تفریحی، موزه، پارک (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - مرند)
، آموزشگاه ها، دبیرستان ها و دانشگاه ها (دانشگاه ها و مراکز آموزشی - مرند)
روستای کریک (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بویراحمد)
دانشگاه رازی .... (دانشگاه ها و مراکز آموزشی - کرمانشاه)
سوغات............. (صنایع دستی و سوغات - کرمانشاه)
وجه نام گذاری زاهدان (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - زاهدان)
معرفی زاهدان، (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - زاهدان)
بیمارستان‌ها (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - زاهدان)
مراکز فرهنگی و تفریحی (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - زاهدان)
چت روم هویزه | چت روم آیسک | چت روم قزوین | چت صغاد | چت روم بوئین و میاندشت | چت روم شریف‌آباد | چت روم همدان | چت اردستان | چت روم هرسین | چت روم کبودرآهنگ |