سخن آغازين

مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم بوانات

آدرس: بوانات

مزايجان ، بزرگترين روستاي شهرستان بوانات از كهن ترين روستاهاي استان فارس است كه ريشه هاي تاريخي آن به عصر هخامنشيان برمي گردد. آن روزها كه حكومت كورش و داريوش از شرق دور تا شاخ آفريقا گسترده بود و آوازه هاي تمدن پارس، به تمدن آتن فخر مي فروخت، درشمال شرق مركز اين تمدن، درمنطقه اي كه امروز بواناتش مي نامند، سرود زندگي جاري و ساري بود. مزايجان از معدود روستاهاي كهن است كه در گذر زمان، دچار نسيان و زوال نشده و امروز به عنوان يك روستاي بزرگ در بوانات مطرح است.
بوانات به معناي بهشت هاست و مزايجان، جايي كه جان و روح درآن تقويت مي شود. آب و هواي خوش منطقه وزيبايي هاي طبيعي دراين خطه آنقدر زياد بوده كه «فارس»ي هاي خوش ذوق را برآن داشته تا اين چنين نام هاي آرماني را براي سرزمين خويش انتخاب كنند.
شهرستان بوانات به مركزيت سوريان، بيش از ۶۰هزارنفر جمعيت دارد وروستاي مزايجان با ۷ هزارنفر جمعيت، بزرگترين روستاي آنجاست.در بوانات و مزايجان صدها هكتار زمين زيركشت انگور است. انگور زرين بوانات شهرتي فراگير دارد وبه شهرهاي اطراف واستانهاي همجوار صادر مي شود. زيادي محصول نيز به كشمش تبديل مي شود. كشمشي كه در سالهاي گذشته با بازاريابي مناسب به اروپا و آسياي ميانه صادر مي شد.

بوانات ومزايجان، بكر، ديدني و دست نخورده است. سراسراين خطه پر از جاذبه هاي طبيعي و تاريخي است كه بهتراست بگوييم ناشناخته اند تاكم شناخته. روستا فرهنگ، آداب و رسوم و باورهاي خودش را داردكه دوست داشتني وقابل تأمل اند. در روستا طراوت وسرزندگي حكمفرماست . آنجا آدمهاي جالبي زندگي مي كنند كه شنيدن خاطرات وحرفهايشان لذت بخش وگيراست. مادرفداكار، داور روستا، پيرمرد شاعر، آرايشگر ومردان و زنان زحمتكش ديگري كه هيچكس تا به حال آنها ر

در صورتی که اطلاعات فوق نیاز به تصحیح دارند:

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر بوانات عضو سایت شوید

عضویت در بوانات

مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم بوانات
آقاباباخان (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
طاهر بواناتی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
صبورا بواناتی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
فرخ بواناتی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
محمد حسین استخر بواناتی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
میرزا محمد باقر بواناتی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
محورهای توسعه و فرهنگی شهرستان (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
وضعیت زنان شهرستان (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
زبان (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
سرتراشون (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بوانات)
اطلاعات عمومی بوانات
رودخانه بوانات (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بوانات)
بیمارستان ولیعصر(عج) (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - بوانات)
سینما (برنامه های سینما، کنسرت ها، نگارخانه ها و تئاتر - بوانات)
سوغات وصنایع دستی (صنایع دستی و سوغات - بوانات)
محصولات بوانات (محصولات کشاورزی - بوانات)
مسجد سوریان (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بوانات)
معادن (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - بوانات)
آثار تاریخی شیدان (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بوانات)
قدمگاه محمد حنیفه (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بوانات)
کاروانسرای محمد برده شیراز (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بوانات)
مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم استان فارس
اداب ورسوم مردم شیراز در سیزده به در (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - شیراز)
اداب و رسئم مردمان شیراز در عید نوروز (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - شیراز)
رضا صدوقی خسرو شاهی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - ارسنجان)
بهرام صادقی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - ارسنجان)
فرج الله شفا (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - ارسنجان)
ابراهیم شمسی لاریجانی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - ارسنجان)
حسن شمسی لاریجانی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - ارسنجان)
علی اکبر شهنازی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - ارسنجان)
مشاهیر سروستان (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سروستان)
مشاهیر کازرون-محمود پاک نیت (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - کازرون)
اطلاعات عمومی استان فارس
کازرون (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کازرون)
غار شاپور (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - کازرون)
کاخ اردشیر (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - فیروزآباد)
فیروزآباد (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - فیروزآباد)
کاخ صد ستون (تالار تخت) (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - مرودشت)
دروازه ناتمام (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - مرودشت)
کاخ اپادانا (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - شیراز)
عمارت باغ ایلخانی (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - شیراز)
سرای مشیر (سرای هنر) (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - شیراز)
رودخانه آغاج (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - شیراز)
مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم ایران
وضعیت اقتصادی استان کهکیلویه و بویراحمد (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بویراحمد)
زبان استان کهکیلویه و بویراحمد (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - بویراحمد)
مراسم عزاداری (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - دلفان)
بزرگان اصفهان_زرین شهر (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اصفهان)
چله (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اصفهان)
قاسم انوار (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سراب)
استاد عیسی باربد (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سراب)
سلیمان امینی شاعر (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اسکو)
علامع عبدالحسین امینی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اسکو)
لی محمد صانعی (استاد): (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - تهران) ابوبکر محمد رازی: (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - تهران) محمّد هاشم بن محمّد طاهر (مشاهی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - تهران)
اطلاعات عمومی ایران
133 تاکسـی تلفنی (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - تهران)
129 قوه قضائیه (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - تهران)
127 خـرابی تلکس (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - تهران)
126 رزرو تلفن بین شهری (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - تهران)
125 آتـش نشانـی (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - تهران)
124 سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالا (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - تهران)
123 اورژانس اجتماعی (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - تهران)
122 شرکت آب و فاضلاب (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - تهران)
119 ساعت گـویا (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - تهران)
118 اطلاعات تلفنی (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - تهران)