_بستن تبلیغات

مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم بهبهان

غذاهای محلی، شیرینی های محلی، لباس محلی، رسومات، بازی های سنتی، مراسمات و فرهنگ و معرفی اشخاص برجسته

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر بهبهان عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در بهبهان

تاکنون اطلاعاتی وارد نشده (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم بهبهان)

مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم بهبهان
کاروانسرای دژ مهتابی (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
قلعه مدرسه (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
امامزاده حیدر (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
آرامگاه بشیر و نذیر (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
پل کسری (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
پل دیلمان (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
پل خیرآباد (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
پل امام رضا (ع) (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
تپه باستانی خندق (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
زیارتگاه امام رضا (ع) (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
کتیبه های تنگ تکاب (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
بقایای شهر باستانی ارجان (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
پارک جنگلی تشان (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
مجموعه تفريحي خارستان (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
پارك كاردانش (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - بهبهان)
سوغات بهبهان (صنایع دستی و سوغات - بهبهان)
پاساژ آرياگان (بازار، پاساژها و مراکز خرید - بهبهان)

شهر بهبهان در استان خوزستان دانشگاه ازاد شهر بهبهان در استان خوزستان شهر بهبهان در استان خوزستان
شهر بهبهان در استان خوزستان سد بهبهان جای تارخی تاریخ بهبهان
بیابان زیبای بهخبهان نمای از امازاده حیدر اریو برزن شهر بهبهان در استان خوزستان-میراث فرهنگی بهبهان

آخرین ویرایش مختصات توسط: asal khanom