مشاهیر بانه

پیش بینی وضع هوا

مراسم سمنو پزان (روستای قلعه-قروه)
این مراسم معمولا در 15 روز انجام می گیرد. اهالی معتقدند که سمنو مهریه ی فاطمه زهرا (س) است. به گفته اهالی این مراسم که در واقع مراسمی زنانه است، نوعی عروسی و پایکوبی به شمار می رود. زنان دور سمنو جمع می شوند هلهله می کنند و می رقصند. اما در حال حاظر این مراسم بیشتر تبدیل به مراسم دعا و روضه شده است.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر بانه عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در بانه

اطلاعات دیگر از بانه
اطلاعات عمومی استان کردستان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: رونالدو 2012