مراکز تجاری:

چابهار

استان سیستان و بلوچستان


در منطقه ازادچابهارو بازارهای متعدد و پررونق،پذیرای گردشگران و سرمایه گذاران است:بازار پردیس،صالحیار،صدف،فردوس و تیس از جمله این بازارهاست.

پاساز دبی ها (ایرانشهر)
محل خرید لباس های شیک و مانتو ...

پاساز ایران زمین (ایرانشهر)
محل کافی نت های شهر ...

دکه ها (ایرانشهر)
محل خرید فروش اجناس ...

اطلاعات دیگر از چابهار
اطلاعات عمومی استان سیستان و بلوچستان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران