بازار مظفریه

تبریز

استان آذربایجان شرقی


آدرس: تبریز بازار سرپوشیده بازار مظفریه

بازار تبریز که به ثبت جهانی رسیده شده یکی از بهترین قسمت هایش بازار مظفریه میباشد که در این بازار قالی های دست بافت استان اذربایجان شرقی که بهترین نوع قالی میباشد بفروش میرسد امید است بیایید از این بازار زیبا دیدن فرمایید

تاریخ ثبت: شنبه 10 فروردين 1392

بازار ها (ملکان)
ملکان بازاری بنام بازار صفا دارد که در مرکز شهر است و دارای دو پاساژ میباشد بنام پاساژ ولیعصر و پاساژ نور.. ...

اطلاعات دیگر از تبریز
اطلاعات عمومی استان آذربایجان شرقی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران