جاذبه های گردشگی گتوند

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

آثار و بناهای تاریخی

چت اورداپ


قلعه رستم (شیخ سلیمو)
تپه باستانی چغا

گچ سنگی
آسیابهای راک
سنگ اژدها (برد اژدها)
کوه طبل خانه
دخمه ها(خرفخانه‌ها)
گلو گرد

چت اورداپ


[[ پل پرزین]]

مکان‌های مذهبی

چت اورداپ


امامزاده محمد بن زید -بقعهٔ شا سلیمان - دو پیرون - سوز پوش دو پیرون - بقعهٔ امیرالمؤمنین دو پیرون - شامراد یا شابوالحسن - بقعهٔ علی ولی - بقعهٔ قنبر علی - بقعهٔ پیر احمد گتوند - بقعهٔ علی گتوند - بقعهٔ شاه خراسان بقعهٔ امام ضامن - بقعهٔ شازده قاسم - بقعهٔ حضرت عباس - بقعهٔ علی مال حیدر - بقعهٔ علی سماله - بقعهٔ سید سعید - بقعهٔ بشران - بقعهٔ سید حسن - بقعهٔ مرتضی علی - بقعهٔ سلطان ابراهیم
نام

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر گتوند عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در گتوند

اطلاعات دیگر از گتوند
اطلاعات عمومی استان خوزستان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: چگوارا