جاذبه های گردشگی نظرآباد

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

تنها اثر تاریخی نظرآباد تپه تاریخی ازبکی است که متعلق به حکومت ساسانیان بوده است.
[pic:116348]

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر نظرآباد عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در نظرآباد

اطلاعات دیگر از نظرآباد
اطلاعات عمومی استان البرز
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: **علی آقا**