جاذبه های گردشگی نائین

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

شهرستان نایین به عنوان یکی از مهمترین شهرستان های استان اصفهان از نظر غنای آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری طبیعی، انسان ساخت و صنایع دستی و آداب و رسوم ویژه منطقه قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب های گردشگری کشور به عنوان محور گردشگری شرق استان اصفهان را دارد .
آثار و جاذبه های تاریخی و گردشگری

-1 مسجد جامع-2 خانه پیرنیا (موزه مردم شناسی کویر )-3 بازار تاریخی نایین-4 خانه فاطمی-5 خانه تاریخی امامی -6 نارین قلعه-7قلعه محمدیه-8 مسجد سرکوچه محمدیه -9 مسجد جامه محمدیه-10 مسجد جامع شهر بافران -11 مسجد بابا عبداله -12 مسجد شیخ مغربی -13 مسجد خواجه خضر -14آسیاب ریگاره محمدیه -15 امام زاده سلطان سید علی -16امام زاده سلطان موصلیه17 - مصلی نایین -18 مصلی عتیق نایین -19 یخچال های قدیم محمدیه ، نایین و بافران -20 کارگاه های عبابافی درمحمدیه -21 کاروانسرای بلاباد -22 کاروانسرای نیستانک -23کاروانسرای نوگنبد -24 کاروانسرای مشجری -25 کاروانسرای عباس آباد -26 رباط انارک -27 قلعه شهداد -28 قلعه رستم شهر بافران-29قلعه مزرعه امام-30قلعه های تاریخی بنوید -31حمام تاریخی کلوان -32حمام تاریخی نوآباد -33حمام تاریخی پنجاهه -34حمام تاریخی سکان -35 حمام تاریخی امام رضا -36 حصار تاریخی شهر نایین -37 چهار طاقی نخلک -38 چهار طاقی پاکوه -39برج نوگنبد-40 برج قیوم آباد-41 برج سنگیج -42 دروازه پنجاهه-43 دروازه چهل دختران -44 دروازه و برج کلوان -45 بنای تاریخی نواقلی -46حسینیه های تاریخی نایین-47حسینیه مزرعه امام -48 آب انبار های نایین -49 آب انبار مزرعه امام -50معادن تاریخی انارک و نخلک -51 کویر ریگ جن-52 نخلستان های منطقه -53 منطقه گردشگری عباس آباد -54منطقه گردشگری پاکوه

چت اورداپ


چت اورداپ

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر نائین عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در نائین

اطلاعات دیگر از نائین
اطلاعات عمومی استان اصفهان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: ریتا2012