جاذبه های گردشگی مانه و سملقان

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

درکش

چت اورداپچت اورداپدره های سر سبز با آبشارهای فراوان،ارتفاعات با پوشش جنگلی انبوه از جمله دره حلقه، منطقه ییلاقی، وجود ارتفاعات جهت صخره نوردی مانند تیغ پل

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر مانه و سملقان عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در مانه و سملقان

اطلاعات دیگر از مانه و سملقان
اطلاعات عمومی استان خراسان شمالی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: مجید1374