جاذبه های گردشگی ماسال

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

مناطق دیدنی ماسال
بام سبز ماسال، کمربندی، شالماء، هتل و مهمان‌سرای رامینه، ربار، هتل و مهمانسرای اولسبلنگاه

مناطق جنگلی ماسال
موسله خونی، مورکوم، سلینگه وا، تلارگاه، خردول، خندیله پشته، لیه و سوته، خرزنه پشت، بیگارول، اسپیلی دشت، سواءچاله، برنی بلنگاه، مورجونه، هزار بلنگاه، خون، نسرون، آوری، تلکاپشت، گواله پشت، برزخونی، ووزدولهوبار.

نقاط زیارتی ماسال
بقعه شالماء، درخانه، گیل سرا، میر محله، ماسال وردم، قلعه کول، سنگ بستو.

چت اورداپ


چت اورداپ

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر ماسال عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در ماسال

اطلاعات دیگر از ماسال
اطلاعات عمومی استان گیلان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: مسعود