جاذبه های گردشگی قروه

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

بيجار ، روي رود خانة « بايتمر » احداث شده است .

تاريخ ساخت پُل به طور دقيق مشخّص نيست و با توجّه شيوة معماري پُل ، به نظر مي رسد كه احتمال قوي از پُل هاي دوران صفويّه باشد . اين پُل در زمان حكومت خسروخان اول مقارن با حكومت زنديّه تعمير و بازسازي شد و فرهاد ميرزاي معتمدالدّوله زماني كه حاكم كردستان بود آن را مرمّت كرد ؛ از اين رو آن را پُل فرهاد آباد مي نامند . ازآنجا كه اين پُل توسط امير علايي به دست تعمير سپرده شد ، به نام پُل امير نيز مشهور است.
پل فرهاد آباد داراي 8 دهانه و 80 متر طول است . چشمه هاي كه در وسط اين پُل قرار دارد ، بزرگ تر از ديگر چشمه ها است . نوع قوس به كار رفته در اين پُل عموماً جناقي است .
تخريب و ويراني پل در اثر سيلابهاي بهاري در سال 1369 موجب شد كه ميراث فرهنگي استان ، احيا و مرمت كامل پل را به انجام برساند . روستایی به نام " ویس مرید" از موقوفات این پل است.
جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر قروه عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در قروه

اطلاعات دیگر از قروه
اطلاعات عمومی استان کردستان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: شروین.