جاذبه های گردشگی فلاورجان

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

جاذبه های دیدنی این شهرستان :
برج کبوتر چهل برج
پل ورگان (فلاورجان)
برج بزرگ چهار برج

از دیگر جاذبه های تاریخی شهرستان فلاورجان می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
- خانه مویدی زفره
- مسجد و آرامگاه بابا محمود در سهروفیرزوان
- برجهای کبوتر چند قلوی اجگرد و سهلوان


جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر فلاورجان عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در فلاورجان

اطلاعات دیگر از فلاورجان
اطلاعات عمومی استان اصفهان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: 1991mohammad