جاذبه های گردشگی فریدون‌شهر

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

آثار تاریخی و مذهبی شهرستان
سنگ گورهای باستانی در روستای قهستجان
امامزاده مشعلدار علی(ع)
امامزاده محمد(ع)
امامزاده سید محمد مکه دین
جاذبه های آن :
دشت لاله های واژگون
چشمه لنگان
تنگ حنـا
پارک معلم (سراب)
آبشار پشندگان
چشمه تنگوله
غار گوگان
تونل درۀ سپستان
جوب دختر
سراب آبلت (وحدت آباد)
غار اشکاف تله
کوه پیرهشتاد
غار فریدونشهر (کلبیس کب)
کوه تسیخه
آبشار دورک
آبشار طرزه

چت اورداپ

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر فریدون‌شهر عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در فریدون‌شهر

اطلاعات دیگر از فریدون‌شهر
اطلاعات عمومی استان اصفهان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: سارینا بانو