جاذبه های گردشگی فاروج

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

خسرویه


چت اورداپواقع شدن در دره، وجود رودخانه با آب فراوان، وجود انواع باغات میوه، وجود مقبره بابا حسین وبی بی که به ثبت رسیده، وجود سنگ قبرهای باستانی وزادگاه آقا تقی قوچانی از مشاهیر

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر فاروج عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در فاروج

اطلاعات دیگر از فاروج
اطلاعات عمومی استان خراسان شمالی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: مجید1374