جاذبه های گردشگی طارم

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی


(آتشکده تشویر
(آتشکده پیر همدان
(آتشکده سانسیز
(آتشکده الزین
(آتشکده پیر چم


شهر طارم در استان زنجان

تصویری از یک آتشکده در طارم

(قلعه سمیران (شمیران)
(قلعه درام
(قلعه سانسیز
(قلعه شیت
(قزل قلعه == دیدنی‌های وتفرجگاه ==
جنگل هازار
جوریکان، آب بر
چشمه خانسر، آب بر
باغات سر سبز آب بر
سد طبیعی کرد آباد
سیرین سو، درام
باغات سر سبز هزاررود
غار خرمنه سر، ده بهار (شاه نشین)
ییلاق آب بر و هزارود
کناره‌های سر سبز رود خانه قزل اوزن
باغات گیلاس و زرد آلوی شیت
باغات انار جیا و جزلا
نیزارهای قانلی چای
کلبه عمو قربان، آب بر
کلبه خانسر، آب بر
کلبه جنگلی ائلر، آب بر
کلبه جنگلی شیرین سو
مسیر پیاده روی روستای گمان-روستای شیرمیشه-روستای ایچ
باغات فندق روستای ایچ وپاسار
باغ قاسمی روستای مامالان

آبشار ها
هشترخانشهر طارم در استان زنجانهزار رود


شهر طارم در استان زنجانرودها
رودخانه هازار
رودخانه چینی لر

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر طارم عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در طارم

اطلاعات دیگر از طارم
اطلاعات عمومی استان زنجان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: امیرممد