جاذبه های گردشگی صحنه

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

الف) كوه هجر:
اين كوه در دهستان هجر شمال روستاي بدربان با ارتفاع 2538 متر از سطح دريا واقع كه به دهستان چمچمال هرسين كشيده شده و از غرب به قله هجر متصل گرديده ، بطور مشترك كوهستان كوچكي را بوسيله رودخانه دينور از سمت غرب و از كوهستان پرو جدا و تشكيل ميدهند ، وسعت كوهستان برابر 140 كيلومتر مربع مي باشد .
ب)كوه نخودچال :
كوه نخود چال با ارتفاع 3097 متر از سطح دريا در دهستان خدابنده لو در شمال روستاي اسلام آباد سفلي واقع شده است ، دامنه شمالي به دهستان فارسينج سنقر و دامنه جنوبي آن به دهستان خدابنده لو و از شرق به سمت دهستان فش كنگاور كشيده شده است .


سراب بيد سرخ : در دهستان صحنه (مركزي) در فاصله 12 كيلومتري شهر صحنه و در شمال جاده اصلي صحنه- كنگاورواقع شده است ، ارتفاع آن از سطح دريا 1527 متر است ، از اين سراب اهالي روستاي بيد سرخ جهت شرب و كشاورزان منطقه براي مزارع خود استفاد مي نمايند .
سراب سوري جان : اين سراب در دهستان خدابنده لو در حدفاصل 25 كيلومتري شهر صحنه واقع شده ، ارتفاع آن از سطح دريا 1560 متر و از آب آن جهت آبياري مزارع پايين دست استفاده مي شود
سراب دربند : در شهر صحنه واقع و ارتفاع آن از سطح دريا 1400 متر است ، اين سراب تامين كننده آب آشاميدني و ساير نيازهاي آبي شهر صحنه مي باشد .

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر صحنه عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در صحنه

اطلاعات دیگر از صحنه
اطلاعات عمومی استان کرمانشاه
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: تنهام بزارین