جاذبه های گردشگی سربیشه

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی


 مزار بی بی زینب خاتون شهر سربیشه در استان خراسان جنوبي

مزار بیبی زینب خاتون خواهر امام رضا (ع)
مزار کاهی یا همان بقعه مبارکه بی‌بی زینب خاتون(س) در شهرستان سربیشه واقع شده است که از مهم‌ترین مکان‌های سیاحتی و زیارتی شهرستان به شمار می‌‌آید که همه ساله هزاران عاشق و شیفته اهل بیت (ع) از آن دیدن می‌کنند

 بقعه سید حامد علوی شهر سربیشه در استان خراسان جنوبي
- مزار سید حامد علوی : واقع در روستای چنشت ، دهستان نهارجان بخش مود ، در فاصله 60 كیلومتری سربیشه و 8 كیلومتری مزار كاهی قرار دارد

 مزار رزگ درشهر سربیشه در استان خراسان جنوبي
مزار رزگ واقع در شهر سربیشه

 غار چنشت شهر سربیشه در استان خراسان جنوبي
غار چنشت : در دامنه كوهی مشرف به روستای چنشت در دهستان نهارجان بخش مود و در 45 كیلومتری شهرستان سربیشه واقع شده است .

 غار چهل چاه شهر سربیشه در استان خراسان جنوبي

 غار چهل چاه 2 شهر سربیشه در استان خراسان جنوبي
غار چهل چاه : در مجاورت غار چنشت در روستای چنشت قرار دارد
- غار چهل دختر : در سال 1374 در دامنه كوهی به نام چهل دختر در نزدیكی روستای كوچك كلاته آخوند كه از سنگهای آهكی شكل گرفته است كشف شد .

 مسجد هند والان شهر سربیشه در استان خراسان جنوبي
قلعه هندوالان واقع در شهر سربیشه

شهر سربیشه در استان خراسان جنوبي
قلعه چهكندوك : قلعه چاکندوک در شهرستان سربیشه روستای چهكندوك در 5 كیلومتری جنوب شرقی سربیشه واقع است .

  قلعه کهنه  شهر سربیشه در استان خراسان جنوبي
قلعه کهنه واقع در شهر سربیشه

  قلعه برکوه   شهر سربیشه در استان خراسان جنوبي
قلعه برکوه واقع در سربیشه

 قلعه بابوک شهر بیرجند در استان خراسان جنوبي
قلعه بابوک واقع در شهر سربیشه

 روستای  ماخونیک شهرسربیشه در استان خراسان جنوبي

 بنای روستای ماخونیک شهر سربیشه در استان خراسان جنوبي
روستای ماخونیك : در دهستان درح و در بخش مركزی سربیشه در منطقه ای كوهستانی و در دامنه جنوبی كوه ماخونیك و در فاصله 80 كیلومتری شهر سربیشه واقع شده است .این روستا جزء هفت روستای شگفت انگیز كشور است .

 خانه یاوری شهر سربیشه در استان خراسان جنوبي
خانه یاوری سربیشه : خانه موسوم به یاوری بر فراز تپه ای بلند در بخش شرقی شهر سربیشه و در جوار قلعه كهنه سربیشه قرار دارد .

 سد ابرکو ه درشهر سربیشه در استان خراسان جنوبي
سد ابرکوه واقع در شهر سربیشه

مجتمع اب درمانی اب ترش سربیشه شهر سربیشه در استان خراسان جنوبي
چشمه آب ترش : در شمال شهرستان سربیشه از شكاف سنگهای آندزیت بازالت از زمین خارج می شود .
باغ و عمارت مود : باغ – قلعه مود به لحاظ مكانی در شهر مود و در فاصله 22 كیلومتری سربیشه قرار دارد .
واز دیگر جاهای مذهبی و دیدنی سربیشه میتوان
زیارتگاه خواجه مراد : واقع در روستای خواجه مراد ، دهستان درح بخش مركزی .
- زیارتگاه سبز پوش سربیشه : واقع در روستای ماهیرود ، دهستان درح بخش مركزی سربیشه .
- مزار سر بریده : واقع در روستای فال ، دهستان نهارجان بخش مود سریشه .
- مزار : واقع در روستای حسین آباد گواهی ، دهستان مود بخش مود سربیشه
زیارتگاه سید معصوم : واقع در روستای شواكند ، دهستان مود بخش مود سربیشه .
دیدنی ها و آثار تاریخی
مسجد گنجی سربیشه : مسجد گنجی سربیشه كه در حال حاضر به مسجد امام حسین (ع) شهرت دارد ، در حاشیه خیابان مطهری سربیشه واقع شده است .
- مسجد بزرگ سربیشه : مسجد بزرگ سربیشه كه در حال حاضر مسجد چهارده معصوم نامیده می شود در خیابان مطهری در كوچه شهید رجبی مقابل مدرسه طالقانی واقع شده است .
مسجد پخت : در روستایی به همین نام و در دامنه رشته كوه باقران قرار دارد .
- مسجد چهكندوك : در روستای چهكندوك درفاصله حدود 5 كیلومتری جنوب شرقی سربیشه قرار دارد.
- تپه چهكندوك : تپه چهكندوك كلاته سلیمان در شهرستان سربیشه روستای چهكندوك واقع است .
چشمه های آب معدنی :
چشمه آب گرم علم آباد : در شمال خاوری شهرستان و از شكاف سنگ های آتشفشانی از نوع آندزیت بازالت از زمین خارج می شود
آبگرم گندگان : در 12 كیلومتری سربیشه واقع است .
چشمه آب معدنی تناك : در روستای تناك از بخش مود شهرستان سربیشه قرار دارد .
چشمه آب معدنی سیاه دره : آب معدنی سیاه دره جنب كلاته سلیمان (بخش مود شهرستان سربیشه ) واقع است كه آب آن به رنگ سبز كامل است


جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر سربیشه عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در سربیشه

اطلاعات دیگر از سربیشه
اطلاعات عمومی استان خراسان جنوبی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: مدیر1