جاذبه های گردشگی دیلم

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی


________________________ ______________ __________________

**تپه تل کم**

مربوط به دوره ساسانیان - دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان دیلم، روستای عامری واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۴۵۴۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

***************************************
**امامزاده امام حسن**

مربوط به دوره ایلخانی است و در شهرستان دیلم، بخش امام حسن، شهر امام حسن، درمرکز شهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۲۱۶۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

***************************************
**امامزاده بی بی حلیمه**

*


شهر دیلم در استان بوشهر

*
*


شهر دیلم در استان بوشهر

*

مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان دیلم، بخش مرکزی، دهستان حصار، روستای گاودار واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۷۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

***************************************
**قلعه آقا خان لیراوی**

مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان دیلم، روستای حصار واقع شده و این اثر در تاریخ ۵ آذر ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۲۸۷۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

_______________________________
گردآورنده:کیوان(police)

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر دیلم عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در دیلم

اطلاعات دیگر از دیلم
اطلاعات عمومی استان بوشهر
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: مهدی كیانی