جاذبه های گردشگی دشتی

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

**آثار تاریخی دشتی**

از اثار باستانی وجاذبه های گردشگری دشتی میتوان اثار زیر را نام برد:

1 قلعه محمدخان دشتی


قلعه خورموچ2 آرامگاه شاه اسماعیل


شهر دشتی در استان بوشهر3 قلعه دختر لاور ساحلی

4 آرامگاه صفا انگیز

5 قلعه داراب خان


شهر دشتی در استان بوشهر6 مسجد درازی

7 حسینیه درازی

8 نیایشگاه مند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردآورنده: کیوان(police)

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر دشتی عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در دشتی

اطلاعات دیگر از دشتی
اطلاعات عمومی استان بوشهر
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: بخشا