جاذبه های گردشگی خوانسار

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

خوانسار به چند گونه نوشته و تلفظ می شود. خانسار- خانیسار-خونسار-خوانسار و خوسار نام خوانسار از دو بخش«خان» و «سار» تشکیل شده که خان به معنی چشمه و سار پسوند کثرت و فراوانی است. بدین ترتیب خوانسار به معنی چشمه سار یا چشمه های فراوان است. دلیل آن نیز وجود چهارصد و پنجاه چشمه در خوانسار است.
تاریخچه این شهرستان به قبل ازاسلام می رسد وجود آثاری ازآتشکده تیر و معبدی بنام هیکل درکوه تیردر حوالی روستای تیدجان وسنگ قبری به خط پهلوی درقریه قودجان دلیلی براین مدعاست. مدارکی که ازسابقه تاریخی خوانسار در دست است تاریخ مهاجرت دسته ای از اقوام یهودبه خوانسار وسر گذشت آنهاست. که به زمان سلطنت کورش می رسد.


شهر خوانسار در استان اصفهان



شهر خوانسار در استان اصفهان

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر خوانسار عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در خوانسار

اطلاعات دیگر از خوانسار
اطلاعات عمومی استان اصفهان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: محسن-18