جاذبه های گردشگی خمینی‌شهر

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

این شهرستان یکی از خوش آب و هواترین و با صفاترین نواحی استان اصفهان است. خاک آن از رودخانه زاینده رود آبیاری می شود و تمامی نهرهایش پر آب است. علاوه بر آن کاریزهای مهمی نیز دارد که سبب گردیده است سه چهارم خاک این شهرستان باغ های بزرگ میوه و یک چهارم آن کشتزار باشد.
از جمله اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری آن:

تپه آتشگاه : در 3 کیلومتری جنوب آن تپۀ آتشگاه واقع شده که یکی از آتشکده های ایران پیش از اسلام در روی آن بنا شده و مربوط به دورۀ ساسانیان است و بنا به باور حمزۀ اصفهانی در زمان اردشیر ساخته شده و از آن به نام آتشکدۀ شهر اردشیر در جانب قلعۀ ماربین یا سده یاد می کند.


شهر خمینی‌شهر در استان اصفهانکهندژ : در کوی خوزان شهر خمینی شهر، دژ دفاعی مهمی بنام کهن دژ وجود داشته که خرابه های آن موجود است و گفته اند که کهن دژ پایتخت پادشاهان کیانی ساسانی بوده است.

ایوان یزدگرد: در سه کیلومتری شمال شهر (خمینی شهر) قرار دارد و چنان که از نامش پیداست قدمت آن به پیش از اسلام می رسد . این بنا بازماندۀ بنائی بزرگ است.


شهر خمینی‌شهر در استان اصفهانمسجد جامع: واقع در کوی خوزان خمینی شهر که در دوران صفوی بازسازی و تزئین شده است.

آرامگاه امامزاده سید محمد : در 3 کیلومتری شمال شهر خمینی شهر قرار داشته و مورد احترام مردم است.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر خمینی‌شهر عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در خمینی‌شهر

اطلاعات دیگر از خمینی‌شهر
اطلاعات عمومی استان اصفهان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: محسن-18