جاذبه های گردشگی خدابنده

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

قیدار نبی


شهر زنجان در استان زنجان


قیدار نبی با نام اصلی قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم از اجداد پیامبر اسلام است. وی در شهر قیدار که به نام خود وی منسوب است (واقع در استان زنجان) مدفون است.
جاذبه های گردشگری استان زنجان

چشمه کوه قیدار در روستای زرنداز توابع بخش سجاسرود
مسجد جامع سجاس
سجاسرود (رود سجاس)
پنجه علی در کوه قیدار
امامزاده غفار روستای شیخ موسی
غار کتله خور درفاصله ۸۰کیلو متری قیدار


شهر خدابنده در استان زنجان

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر خدابنده عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در خدابنده

اطلاعات دیگر از خدابنده
اطلاعات عمومی استان زنجان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: کیان*