جاذبه های گردشگی جاسک

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

مناطق ماهیگیری جاسک
بندرجاسک درکناردریای مکران (عمان) قراردارد و از موقعیت طبیعی فوق العاده ای برخورداراست 270کیلومتر ساحل این شهرستان درشرق وغرب به زیبائی کشیده شده است.این ساحل ازغرب از گوان واگوشک در80کیلومتراین بندر آغاز و در شرق به روستای آبکوهی و کرتی ،ختم میگردد. ساحل جاسک بیش از 21خور را در خود جای داده است که هریک داستان شگفت انگیز طبیعت را بنمایش گذاشته اند . این خور ها زیست گاه وتوقفگاه انواع پرندگان مهاجر میباشند که در فصول مختلف سال درآنها دیده میشوند .بزرگترین خور در حوزه شرق جاسک خور کرتی یا رابچ میباشد که ضمنا بزرگترین خور خاور میا نه بحساب می آید .درآن سوی رودخانه و دشت جگین ،ساحل زیبای عبد وبیاهی در120کیلومتری شهرجاسک ،یکی از دیدنی ترین سواحل این شهرستان می باشد.جذابیت این ساحل به دماغه راس میدانی وکچ (پناهگاه وخلیج)ادامه دارد و می تواند با ایجاد زیرساخت های مختصری به بهشت گردشگران مبدل ساخت . درطول ساحل جاسک غربی جاذبه های دیدنی فراوانی وجود دارد.که از این قرارند .

کپو وسراهکون(kappo):

جزیره ای صخره ای بین ساحل گتان وبونجی به زیبائی سراز آب بیرون آورده ومحل مناسبی برای جذب گردشگران بحساب می آید.

تومپ خلفان:

درنزد یکی خورکرکننگی شبه جزیره زیبائی وجودارد بنام تومپ خلفان( درگویش بلوچ تومپ به معنای تپه است . این شبه جزیره که محل زیستگاه انواع پرندگان دریائی ساکن و پرندگان مهاجرمیباشد) که درگذشته ای نه چندان دور،صیدگاه وتفرجگاه اعراب حوزه خلیج فارس وسلطان نشین عمان ،بوده است وبهمین دلیل به این نام شهرت پیدا کرده است.این شبه جزیره تماشایی در میان تپه ماهورهای خور کرکننگی karkanangi،محصور میباشد ویکی از جاذبه های شرقی جاسک می باشد.

صیدگاه های تفریحی:

در ساحل غربی وشرقی جاسک صید گاه های متعددی وجود دارند که مورد علاقه بسیاری ازگردشگرن استان هرمزگان واستان های مجاور میباشند.

صید گاه های ساحل غربی

صیدگاه های ساحل غربی بندر قراردارد.این ساحل زیبا یکی از بزرگترین صید گاه های منطقه به شمار می آید که در تعطیلات و مخصوصا در فصل زمستان ،گردشگران زیادی را بسوی خود جهت صید انتطاری بسوی خود میکشد.صیدگاه گنگان ،مزاری ،خور جاسک کهنه ،ازجمله صیدگاه های دیگر،ساحل غربی جاسک ، میباشند.

صیدگاه های ساحل شرقی

درساحل شرقی جاسک نیز صید گاه های تفریحی متعددی وجود دارد که طی سال های اخیر،نظربسیاری ازگردشگران را به خود جلب کرده است .

این صید گاه ها که ازساحل بحل درپنج کیلومتری شهرجاسک شروع میشود عبارتند از:صید گاه سنت sontdaraf درف ،پوراف ،صیدگاه خورخلاصی ،صیدگاه سورگلم ،صید گاه سورگلم ،صیدگاه حد درساحل گابریگ ،وصیدگاه بزرگ ودیئنی رابچ درشرقی ترین ساحل شرقی جاسک قراردارد.

صید گاه های دیگری در اطراف شبه جزیره جاسک وجود دارد که ازگذشته های دورتفرجگاه گردشگران بوده است و علاقه مندان صید انتظاری وساحلی رابسوی خود جلب نموده اند که از جمله آنان عبارتند از:

صیدگاه لمبری ،صیدگاه زیارت وصیدگاه سیاه کوه درراس دماغه جاسک .

خورو خلیج جاسک نیزازصیدگاه های تفریحی بندرجاسک بشمار می آید.جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر جاسک عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در جاسک

اطلاعات دیگر از جاسک
اطلاعات عمومی استان هرمزگان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: khaled69