جاذبه های گردشگی بجنورد

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی


چت اورداپگنجینه های ماندگار عنوان بخشی صوتی است که به بیان داستانهای تاریخ کهن ایران زمین می پردازد . داستانهایی که شاید در اثر گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شده اند اما روایت جداب و آموزنده آنان برای مردم هر عصری مفید و سازنده است .

چرا که یکی از راههای رشد شخصیت افراد بخصوص جوانان آشنایی با تجارب گذشتگان و بهره گیری از آن است . این مجموعه هر بار داستانی زیبا از کتب قدیمی فارسی را تعریف می نماید.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر بجنورد عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در بجنورد

اطلاعات دیگر از بجنورد
اطلاعات عمومی استان خراسان شمالی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: مجید1374