جاذبه های گردشگی بابل

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

♣معرفی جاذبه های گردشگری بابل


♦گنجینه بابل: بابل، خیابان شهید مطهری


♦بقعه سلطان محمدطاهر: شرق بابل، ابتدای جاده کیاکلا، روستای سلطان محمدطاهر‌(ثبت: 67)


♦بقعه درویش فخرالدین: بابل، موزیرج، ابتدای جاده آمل، (ثبت: 641)

♦خانه آقاجان نسب: بابل، خیابان مدرس، جنب گنجینه بابل، (ثبت: 2685)
♦خانه نجفی: بابل، خیابان شهید نظری، مقابل سینما آزادی
♦سقانفار کیجا تکیه: بابل، حمزه کلا
♦مسجد جامع: بین چهار راه شهدا و چهارراه فرهنگ (ثبت: 4175)
♦امام زاده قاسم: شهر بابل (ثبت: 342)
♦مسجد جامع بیک: شهر بابل
♦پل محمد حسن خان: شهر بابل (ثبت: 1414)
♦تکیه مقری کلا: روستای مقری کلا(ثبت: 1093)
♦تکیه کبریاکلا: بخش بابلکنار، روستای کبریاکلا، (ثبت: 11526)
♦پارک های جنگلی (منطقه نمونه گردشگری)
♦پارک جنگلی طبیعت بابل کنار (بزچفت): بابل، جاده گنج افروز (آب، برق، تلفن، جاده و سرویس بهداشتی)
♦پارک جنگلی مرزناک: بابل، بندپی شرقی، روستای بالامرزناک، (آب، برق، تلفن، جاده و سرویس بهداشتی)

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر بابل عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در بابل

اطلاعات دیگر از بابل
اطلاعات عمومی استان مازندران
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: مرمر7878