جاذبه های گردشگی امیدیه

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

چت اورداپ


خروج گاز در یال جنوبی تاقدیس کوه آغاجاری در نزدیکی شهر صنعتی امیدیه، رنگ و روی سیاه به قیافه این کوه بخشیده و آن را تیره و تار کرده است. به طوری که در بین مردم از قدیم الایام به کوه سوخته معروف شده است. از کمرکش این کوه سوخته زبانه های آتش از دل سنگی زمین شعله کشیده، سازندهای زمین شناسی سر راه خود را سوزانده و دود و سیاهی آن را روانه دل زلال آبی آسمان کرده است، به گونه ای که در میان چشم اندازهای اطراف خود از دور کاملا نمایان است. این کوه سیاه و سوخته به دلیل آنکه دارای آثار ثانویه حاصل از خروج گاز مانند: آتش های جاودان، گچ ترش فعال، گچ ترش غیر فعال و گوگردزایی می باشد، یکی از جاذبه های گردشگری زمین شناسی کم نظیر در ناحیه فرو افتادگی دزفول به حساب می آید

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر امیدیه عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در امیدیه

اطلاعات دیگر از امیدیه
اطلاعات عمومی استان خوزستان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: asal khanom