جاذبه های گردشگی البرز

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

در شهر الوند چهار اثر تاريخي وجود دارد:
مسجد امام خميني
خانه اربابي
دو تپه تاريخي
مسجد امام خميني: اين مسجد قديمي ترين مسجد شهر الوند است که در بافت سنتي واقع شده است.سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان قزوين در حال حاضر به مرمت و بازسازي اين بنا مشغول است.

از شاخصه هاي چشمگير بنا مي توان به طاقنماهاي معمول معماري اسلامي و ستون‌هاي قطور و مستحکم آن اشاره کرد که از ظرافت خاصي برخوردار است.

مصالح اصلي به کار رفته در ساخت اين بنا،آجر است که با بند کشي بسيار ساده اي چيدمان شده است.از ديگر ويژگي‌هاي اين اثر مي توان به محراب بلند و رفيع آن که با پوششي از کاشي‌هاي رنگين تزئين شده است اشاره کرد.

بر روي اين محراب آياتي از کلام الله مجيد به خط کوفي نگاشته شده است.محققان و کارشناسان، تاريخ ساخت بنا را اواخر دوره قاجار يا اوايل حکومت پهلوي اول مي دانند.

خانه اربابي:اثر تاريخي ديگر الوند خانه اربابي است که در نزديکي تپه تاريخي قرار گرفته است.شواهد امر مبني بر اين است که بناي مذکور داراي دو طبقه و تعداد کثيري اتاق و راهرو بوده است. تاريخ ساخت بنا با تکيه بر نظريه کارشناسان حوزه ميراث فرهنگي،اواخر دوره قاجار يا اوايل حکومت پهلوي تخمين زده شده است.

تپه تاريخي: اين تپه در بافت قديمي شهر و در نزديکي خانه اربابي قرار دارد. باستانشناسان طي حفاري‌هاي خود به تعدادي سفال‌هاي نخودي، خاکستري و قرمز رنگ که داراي نقوش هندسي،حيواني و انساني بودند ،دست يافتند. بر اساس حدسيات و به استناد سکه ها و سفالينه هاي مکشوفه،اين تپه را متعلق به دوره صفويه دانسته اند.

در جنوب‌ شرقى‌ الوند تپه‌اي ديگر‌ منسوب‌ به‌ دورة صفوي‌ و سنگ‌ قبرهايى‌ مربوط به‌ همان‌ دوره‌ وجود دارد .

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر البرز عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در البرز

اطلاعات دیگر از البرز
اطلاعات عمومی استان قزوین
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: .نیما.