جاذبه های گردشگی اسلام‌شهر

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

احمد ابی طاهر الزاهد (ع)


شجره طیبه احمد ابی طاهر الزاهد (ع): احمد ابی طاهر الزاهد ابن محمّد العوید ابن علی ابن عبدالله ابن جعفر الثانی ابن عبدالله ابن جعفر الاصغر ابن محمّد بن حنفیه ابن امام امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)

امامزاده عباس (ع)


شجره طیبه امامزاده عباس (ع): احمد ابوالعبّاس بن عقیل ابوالفضل بن عبدالله ابوطالب بن ابوالقاسم محمّد بن ابوعبدالله عمر بن محمّد السلیق بن ابو محمّد عبدالله بن ابوالحسن محمّد الاکبر بن ابو محمّد حسن بن حسین الاصغر بن عمرالاشرف بن امام سجاد (ع)

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر اسلام‌شهر عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در اسلام‌شهر

اطلاعات دیگر از اسلام‌شهر
اطلاعات عمومی استان تهران
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: ♥abolfazl♥