جاذبه های گردشگی اسفراین

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

بر اساس شواهد و مستندات تاریخی حاصل از بررسیهای باستان شناسی،پیشینه تاریخی این استان حداقل به دوران نوسنگی و حدود 5000 تا 8000 سال قبل می رسد.در برخی از محوطه های تاریخی کشف شده در این استان آثاری از ارتباط آن با دور دست و در خارج از فلات ایران مشاهده گردیده است که معرف پویایی فرهنگهای منطقه در دوران پیش از تاریخ است.در دوره اشکانی،خراسان به عنوان خاستگاه قوم پارت از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و آثار مکشوفه نشان دهنده حضور فعال این قوم در پهنه کنونی خراسان شمالی است.قرار گرفتن این خطه در مسیر جاده ابریشم نیز موجب رونق اقتصادی و اجتماعی آن در دورانهای مختلفی تاریخی بخصوص، ساسانی گردیده به نحوی که طی قرون نخستین اسلامی چهره های درخشان و نامداری از این سرمایه به پا خواسته است.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر اسفراین عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در اسفراین

اطلاعات دیگر از اسفراین
اطلاعات عمومی استان خراسان شمالی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: ♥♥mehrdad♥♥