جاذبه های گردشگی آشتیان

پیش بینی وضع هوا

جاذبه های گردشگی

آشتیان از شهرهای تاریخی ایران است از جمله آثار
تاریخی و مکان های گردشگری آن می توان به:
کتیبه های سنگی .باغ‌هاي متعدد .رودخانه آسياب جفتي .
بازار سنتی تاریخی . مسجد قدیمی. موزه مردم شناسی
آب انبارهای قدیمی . روستای تاریخی گرکان اشاره کرد.


بازار تاریخی شهر آشتیان در استان مركزيموزه شهر آشتیان در استان مركزي


امکان مذهبی :امام زاده بی بی فاطمه(س) می باشد .


امام زاده بی بی فاطمه شهر آشتیان در استان مركزي

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر آشتیان عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در آشتیان

اطلاعات دیگر از آشتیان
اطلاعات عمومی استان مرکزی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: وروجک 70