سوغات وصنایع دستی

صنایع دستی و سوغات سراب

از مهم ترین سوغات شهرستان سراب میتوان به محصولات لبنی مانند کره-پنیر-شیر-خامه..........اشاره کرد هم چنین از مهم ترین محصولات کشاورزی این شهرستان میتوان بهسیب زمینی اشاره کردوازمیوه های ان میتوان به سیب.البالو اشاره کرد و هم چنین میتوان از صنایه دستی به ججیم بافی .گلیم بافی اشاره کرد

در صورتی که اطلاعات فوق نیاز به تصحیح دارند:

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر سراب عضو سایت شوید

عضویت در سراب

چیزی یافت نشد
اطلاعات عمومی سراب
قاسم انوار (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سراب)
علامع عبدالحسین امینی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سراب)
سلیمان امینی شاعر (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سراب)
استاد عیسی باربد (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - سراب)
وب سایت سراب (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - سراب)
تقسیمات کشوری سراب (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - سراب)
جمعیت سراب (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - سراب)
موقعیت جرافیایی سراب (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - سراب)
توران پلاستیك سراب (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - سراب)
تعاونی ورق كارتن چند لایه 1203 (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - سراب)
صنایع دستی و سوغات استان آذربایجان شرقی
قالیبافی مرند (صنایع دستی و سوغات - مرند)
سبد بافی درتبریز (صنایع دستی و سوغات - تبریز)
سوزن دوزی در تبریز (صنایع دستی و سوغات - تبریز)
سفالگری و سرامیک سازی در تبریز (صنایع دستی و سوغات - تبریز)
نقره سازی در تبریز (صنایع دستی و سوغات - تبریز)
پارچه بافی در تیریز (صنایع دستی و سوغات - تبریز)
قالیبافی در تبریز (صنایع دستی و سوغات - تبریز)
صنایع دستی تبریز (صنایع دستی و سوغات - تبریز)
سوغاتی‌های تبریز آذربایجان (صنایع دستی و سوغات - تبریز)
نانهای روغنی(یاغلی کوکه (صنایع دستی و سوغات - تبریز)
اطلاعات عمومی استان آذربایجان شرقی
سلیمان امینی شاعر (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اسکو)
علامع عبدالحسین امینی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اسکو)
اکتشافات جدید (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)
ثبت در میراث جهانی یونسکو (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)
اجاق دانیال (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)
برج ناقوس (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)
نمازخانه اصلی (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)
مشخصات بنا (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)
تاریخچه و سبک معماری (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)
نام بنا (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)
صنایع دستی و سوغات ایران
بریانی (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
گز 2 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
پولکی2 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
قلمزنی3 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
مینا کاری2 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
بیازو سیر (صنایع دستی و سوغات - کرمانشاه)
روغن دان یا حیوانی (صنایع دستی و سوغات - کرمانشاه)
قلمزنی2 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
نمد مالی 2 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
منبت2 (صنایع دستی و سوغات - اصفهان)
اطلاعات عمومی ایران
بزرگان اصفهان_زرین شهر (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اصفهان)
چله (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اصفهان)
سلیمان امینی شاعر (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اسکو)
علامع عبدالحسین امینی (مشاهیر، فرهنگ، آداب و رسوم - اسکو)
اکتشافات جدید (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)
ثبت در میراث جهانی یونسکو (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)
اجاق دانیال (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)
برج ناقوس (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)
نمازخانه اصلی (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)
مشخصات بنا (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - جلفا)