صنایع دستی و سوغات روانسر

پیش بینی وضع هوا

صنایع دستی و سوغات

سوغات های غذایی این شهر شامل
،آش پاغازه، آش شلم ، آش دوغ ، هلوژه ئاو ، آش انار ، ماشاو ، تورشا ، آش رشته ، قيسي رون ، پتله ، خورش كنگر ، خورش ريواس ، خورش هلو ، دلمه ، خورش قسقوان ، پلاو كشمش ، بوراني كرفس و سير و ماس از جمله غذاهاي سنتي اين شهر است.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر روانسر عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در روانسر

اطلاعات دیگر از روانسر
اطلاعات عمومی استان کرمانشاه
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: تنهام بزارین