صنایع دستی و سوغات دلفان

پیش بینی وضع هوا

صنایع دستی و سوغات

با توجه به ترکیب جمعیتى عشایرى، روستایى و شهرى در استان و متناسب با نوع فعالیت آنها صنایع دستى نیز متفاوت و متمایز میباشد. اکثر دست ساخته ها و بافته هاى عشایرى و روستایى استان، سیاه چادر، قالى، گلیم، چیت، جاجیم بافى و رنگرزى میباشد که بیشتر جهت مصرف داخلى تولید مى نمایند و صنایع دستى شهرى استان خراطى، ورشو سازى، نمد بافى، قالى بافى و گلیم بافى میباشد. که عمده سوغاتى هاى استان را تشکیل میدهد. عسل لرستان که از نظر مرغوبیت و ارزش غذایى در سطح بالایى میباشد یکى دیگر از محصولات سوغاتى استان بشمار میرود.


پخت نان
دلفان لرستان - زنان عشایر با پختن نان محلی به نام \"کلیره ‪ \"KOLEERAH‬که در واقع همان نان مقدس در ایران باستان بوده و بامخلوط کردن آن با روغن حیوانی، خوراکی به نام محلی \"چزنک\" تهیه می‌کنند.

سوغات .تهيه ماست محلي
دلفان لرستان - زنان سخت کوش دلفان ماست تهیه شده را درون مشک ریخته و باافزودن مقداری آب و نمک، آن را به دوغ و کره تبدیل کرده و کره طبیعی آن را به مدت چند روز جدا می‌کنند.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر دلفان عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در دلفان

اطلاعات دیگر از دلفان
اطلاعات عمومی استان لرستان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: ♥امین♥