صنایع دستی و سوغات دشتی

پیش بینی وضع هوا

صنایع دستی و سوغات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

**سوغات و صنایع دستی دشتی**

سوغات دشتی خرما، حلوای مسقطی، ارده، حلوا راشی، حلوای سنگک، خارک پخته است .
وصنایع دستی و هنرهای سنتی دشتی به دلیل دور بودن از مرکز و همچنین نبودن مواد اولیه در منطقه، معدود و تنها شامل رشته های حصیر بافی، عبا بافی، منبت، گره سازی ( گره سازی امروز دیگر رایج نیست)، گلیم، گبه، قالی و جاجیم است.


شهر دشتی در استان بوشهر


عبا بافی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گرد آورنده: کیوان(police)

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر دشتی عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در دشتی

اطلاعات دیگر از دشتی
اطلاعات عمومی استان بوشهر
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: بخشا