اوقات شرعی کازرون

اوقات شرعی به افق کازرون

اوقات شرعی کازرون
امروز يكشنبه 31 فروردين 1393
اذان صبح 04:11:32
طلوع خورشید 06:25:36
اذان ظهر 13:30:29
غروب خورشید 20:36:36
اذان مغرب 21:00:50
فردا دوشنبه 01 ارديبهشت 1393
اذان صبح 04:07:06
طلوع خورشید 05:31:00
اذان ظهر 12:02:01
غروب خورشید 18:33:35
اذان مغرب 18:50:08

شهر کازرون در استان فارس شهر کازرون در استان فارس شهر کازرون در استان فارس نرگس زار کازرون
شهر کازرون در استان فارس شهر کازرون در استان فارس کاروانساری میان کتل کازرون کاروانساری میان کتل کازرون
دریاچه پریشان دریاچه پریشان دریاچه پریشان دریاچه پریشان

آخرین ویرایش مختصات توسط: سعید-شیراز