اوقات شرعی کازرون

اوقات شرعی به افق کازرون

اوقات شرعی کازرون
امروز پنجشنبه 01 آبان 1393
اذان صبح 06:16:54
طلوع خورشید 08:09:09
اذان ظهر 13:15:56
غروب خورشید 18:21:58
اذان مغرب 18:45:08
فردا جمعه 02 آبان 1393
اذان صبح 04:50:41
طلوع خورشید 06:10:35
اذان ظهر 11:47:31
غروب خورشید 17:24:08
اذان مغرب 17:40:26

شهر کازرون در استان فارس شهر کازرون در استان فارس شهر کازرون در استان فارس نرگس زار کازرون
شهر کازرون در استان فارس شهر کازرون در استان فارس کاروانساری میان کتل کازرون کاروانساری میان کتل کازرون
دریاچه پریشان دریاچه پریشان دریاچه پریشان دریاچه پریشان

آخرین ویرایش مختصات توسط: سعید-شیراز

چت روم تویسرکان | چت قیروکارزین | چت مرزن آباد | چت روم قوچان | چت رزن | چت روم فتح‌آباد | چت روم اسدیه | چت قرچک | چت سیس | چت تفت |