اوقات شرعی سیرجان

اوقات شرعی به افق سیرجان

اوقات شرعی سیرجان
امروز چهارشنبه 27 فروردين 1393
اذان صبح 03:53:17
طلوع خورشید 06:25:33
اذان ظهر 13:31:53
غروب خورشید 20:39:42
اذان مغرب 21:06:25
فردا پنجشنبه 28 فروردين 1393
اذان صبح 03:56:10
طلوع خورشید 05:19:05
اذان ظهر 11:46:38
غروب خورشید 18:14:46
اذان مغرب 18:31:10

شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان
شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان
شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان

آخرین ویرایش مختصات توسط: اشکان9633