اوقات شرعی سیرجان

اوقات شرعی به افق سیرجان

اوقات شرعی سیرجان
امروز پنجشنبه 04 ارديبهشت 1393
اذان صبح 03:16:34
طلوع خورشید 06:06:05
اذان ظهر 13:30:13
غروب خورشید 20:55:50
اذان مغرب 21:23:44
فردا جمعه 05 ارديبهشت 1393
اذان صبح 03:46:17
طلوع خورشید 05:10:56
اذان ظهر 11:45:02
غروب خورشید 18:19:39
اذان مغرب 18:36:18

شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان
شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان
شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان شهر سیرجان در استان كرمان

آخرین ویرایش مختصات توسط: اشکان9633