مراکز آموزشی بندر ماهشهر

پیش بینی وضع هوا

مراکز آموزشی

مراکزاموزشی ومدارس ودانشگاهای ماهشهر

دبيرستان١٦آذر
ماهشهر-ناحيه صنعتي-كوي توحيد-روبه رو پارك لاله-دبيرستان١٦آذر - هر ساله ازمون هاي مرات بين ٦مدرسه علامه جعفري و مولوي(شهرك بعثت)
خوارزمي و مكتب الزهرا و فردوسي و ١٦آذر برگزار ميشود
كه امسال برخلاف سالهاي ديگر سال اول دبيرستان١٦آذر نفره اول از بين٦مدارس انتخاب شد

دبـستان
بندرماهشهر - دبستان دخترانه شاهد

دبستان سمیه
بندرامام خمینی ره - خوزستان-بندرامام خمینی ره-250دستگاه-بلوار17شهریور


هنرستان فنی حرفه ایی مدلل
بندرامام خمینی ره - خوزستان-بندرامام خمینی ره-هنرستان فنی حرفه ایی مدلل-روبری حسینه ثاراللههنرستان کارودانش
بندرامام خمینی ره - خوزستان-بندرامام خمینی ره-هنرستان کارودانش-روبروی حسینه ثارلله

آدرس: دبستان صدیقه کبری -بندرامام خمینی ره

خوزستان-بندرامام خمینی ره-دبیرستان صدیقه کبری س-فاز3

دبستان دخترانه شاهد(آدرس: بندرماهشهر)

دبیرستان امیرکبیر(آدرس: بندرامام خمینی ره

خوزستان-بندرامام خمینی ره-دبیرستان امیرکبیر-62دستگاه بلوار17شهریور)

دبیرستان الغدیر(خوزستان-بندرامام خمینی ره-دبیرستان الغدیر-شهرک شهیدمقداد)

مدرسه شهید رجائی(بندرامام خمینی ره

خوزستان-بندرامام خمینی ره-مدرسه شهید رجایی-62دستگاه پشت مسجدجامع)

دانشگاه ازاد اسلامی ماهشهر

دانشگاه سما ازاداسلامی ماهشهرواحد2


چت اورداپ

دانشگاه پیام نوربندرامام خمینی(شهرک مقداد)

چت اورداپدانشگاه علمی کاربری بندرامام خمینی

دبستان شهیدبهشتی(خوزستان-بندرامام خمینی ره-مدرسه دبستان شهید بهشتی-شهرک مقداد)

دبستان ام البنین(خوزستان-بندرامام خمینی ره-صدوقی)

دبستان شهید حسین بهگام(بندرامام خمینی ره-فازیک)

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر بندر ماهشهر عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در بندر ماهشهر

اطلاعات دیگر از بندر ماهشهر
اطلاعات عمومی استان خوزستان
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: رامونا