چت روم گرمی

     

چت گرمی

گروه تلگرام گرمی

اورداپ چت اردبیل

جهت عضویت در چت روم گرمی اینجا را کلیک کنید

دانشجویان فنی و حرفه ای گرمی
دانشجویان علوم ریاضی و فنی گرمی
دانشجویان علوم تجربی گرمی
دانشجویان علوم انسانی گرمی
دانشجویان هنر گرمی
دانشجویان زبان های خارجی گرمی