چت روم کهریزک

     

چت کهریزک

گروه تلگرام کهریزک

اورداپ چت تهران

جهت عضویت در چت روم کهریزک اینجا را کلیک کنید

دانشجویان فنی و حرفه ای کهریزک
دانشجویان علوم ریاضی و فنی کهریزک
دانشجویان علوم تجربی کهریزک
دانشجویان علوم انسانی کهریزک
دانشجویان هنر کهریزک
دانشجویان زبان های خارجی کهریزک