چت روم پردیس

     

چت پردیس

گروه تلگرام پردیس

اورداپ چت تهران

جهت عضویت در چت روم پردیس اینجا را کلیک کنید

دانشجویان فنی و حرفه ای پردیس
دانشجویان علوم ریاضی و فنی پردیس
دانشجویان علوم تجربی پردیس
دانشجویان علوم انسانی پردیس
دانشجویان هنر پردیس
دانشجویان زبان های خارجی پردیس