چت روم منجیل

     

چت منجیل

گروه تلگرام منجیل

اورداپ چت گیلان

جهت عضویت در چت روم منجیل اینجا را کلیک کنید

دانشجویان فنی و حرفه ای منجیل
دانشجویان علوم ریاضی و فنی منجیل
دانشجویان علوم تجربی منجیل
دانشجویان علوم انسانی منجیل
دانشجویان هنر منجیل
دانشجویان زبان های خارجی منجیل