چت روم قیر و کارزین

     

چت قیر و کارزین

گروه تلگرام قیر و کارزین

اورداپ چت فارس

جهت عضویت در چت روم قیر و کارزین اینجا را کلیک کنید

دانشجویان فنی و حرفه ای قیر و کارزین
دانشجویان علوم ریاضی و فنی قیر و کارزین
دانشجویان علوم تجربی قیر و کارزین
دانشجویان علوم انسانی قیر و کارزین
دانشجویان هنر قیر و کارزین
دانشجویان زبان های خارجی قیر و کارزین