چت روم فردوسیه

     

چت فردوسیه

گروه تلگرام فردوسیه

اورداپ چت تهران

جهت عضویت در چت روم فردوسیه اینجا را کلیک کنید

دانشجویان فنی و حرفه ای فردوسیه
دانشجویان علوم ریاضی و فنی فردوسیه
دانشجویان علوم تجربی فردوسیه
دانشجویان علوم انسانی فردوسیه
دانشجویان هنر فردوسیه
دانشجویان زبان های خارجی فردوسیه