چت روم صفاشهر

     

چت صفاشهر

گروه تلگرام صفاشهر

اورداپ چت فارس

جهت عضویت در چت روم صفاشهر اینجا را کلیک کنید

دانشجویان فنی و حرفه ای صفاشهر
دانشجویان علوم ریاضی و فنی صفاشهر
دانشجویان علوم تجربی صفاشهر
دانشجویان علوم انسانی صفاشهر
دانشجویان هنر صفاشهر
دانشجویان زبان های خارجی صفاشهر