چت روم شاهدشهر

     

چت شاهدشهر

گروه تلگرام شاهدشهر

اورداپ چت تهران

جهت عضویت در چت روم شاهدشهر اینجا را کلیک کنید

دانشجویان فنی و حرفه ای شاهدشهر
دانشجویان علوم ریاضی و فنی شاهدشهر
دانشجویان علوم تجربی شاهدشهر
دانشجویان علوم انسانی شاهدشهر
دانشجویان هنر شاهدشهر
دانشجویان زبان های خارجی شاهدشهر