چت روم رامشیر

     

چت رامشیر

گروه تلگرام رامشیر

اورداپ چت خوزستان

جهت عضویت در چت روم رامشیر اینجا را کلیک کنید

دانشجویان فنی و حرفه ای رامشیر
دانشجویان علوم ریاضی و فنی رامشیر
دانشجویان علوم تجربی رامشیر
دانشجویان علوم انسانی رامشیر
دانشجویان هنر رامشیر
دانشجویان زبان های خارجی رامشیر