چت روم بابارشانی

     

چت بابارشانی

گروه تلگرام بابارشانی

اورداپ چت کردستان

جهت عضویت در چت روم بابارشانی اینجا را کلیک کنید

دانشجویان فنی و حرفه ای بابارشانی
دانشجویان علوم ریاضی و فنی بابارشانی
دانشجویان علوم تجربی بابارشانی
دانشجویان علوم انسانی بابارشانی
دانشجویان هنر بابارشانی
دانشجویان زبان های خارجی بابارشانی