چت روم الشتر

چت الشتر

گروه تلگرام الشتر

اورداپ چت لرستان

جهت عضویت در چت روم الشتر اینجا را کلیک کنید

دانشجویان فنی و حرفه ای الشتر
دانشجویان علوم ریاضی و فنی الشتر
دانشجویان علوم تجربی الشتر
دانشجویان علوم انسانی الشتر
دانشجویان هنر الشتر
دانشجویان زبان های خارجی الشتر