چگونه یک هلیکوپتر در حال حرکت به سمت جلو نسبت به زمانی که در حال شناور است، نیروی بیشتری تولید می کند؟ How does a helicopter moving forward produce mo

چگونه یک هلیکوپتر در حال حرکت به سمت جلو نسبت به زمانی که در حال شناور است، نیروی بیشتری تولید می کند؟
How does a helicopter moving forward produce more lift than when it\"s hovering

بالابر اضافی توسط سطح پایینی تیغه روتور فراهم می شود زیرا هوای وارد شده به قسمت زیرین به سمت پایین منحرف می شود. بر اساس قانون سوم حرکت نیوتن، "برای هر عمل یک واکنش برابر و مخالف وجود دارد"، هوایی که به سمت پایین منحرف می شود، یک واکنش رو به بالا (بالا) نیز ایجاد می کند.هلیکوپتر چگونه نیروی رانش به جلو ایج

فقط کامنت    

ایجاد کننده

درازترین جانور کرم بند پوتین با 54 متر طول می باشد .

ضرب المثل

آدم باید نگاه به سرمایه اش بکند نه هم سایه اش (آدم باید کاری را انجام بدهد که با توجه به توانایی خود باشد)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 29013 تأیید کننده: .نیما.
دوربین گوشی چنداست؟k800
(1) 2
(2) 4
(3) 3/2
(4) 5
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 29013:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا